Loon
LOON Limburg tussen staf en troon
1000 jaar graafschap Loon
LoonLoonLoon
afiche

 

Jan Vaes promoveerde in 1987 met de grootste onderscheiding tot doctor in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis aan de K.U.Leuven en studeerde er tevens Oude Geschiedenis. Hij verrichtte daartoe onderzoek aan de universiteiten van Leuven, Bonn, Rome en Freiburg in Breisgau. In Rome was hij alievo uditore aan het Pauselijk Instituut voor Christelijke Archeologie (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana).  Voor zijn onderzoek van vroegchristelijke architectuur in Italië werd hij In 1991 Laureaat van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België.

Zijn hele loopbaan werkte hij aan de K.U. Leuven en haar associatie. Als assistent, later als docent. Van 2000 tot 2016 doceerde hij geschiedenis, cultuurgeschiedenis en didactiek geschiedenis aan de lerarenopleiding van het University College Leuven Limburg.  Bovendien doceerde hij aan het Kunsthistorisch Instituut Antwerpen (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) vroegchristelijke en byzantijnse kunst.

Hij publiceerde artikels in wetenschappelijke tijdschriften, catalogi en congressen te Leuven, Kortrijk, Den Haag, Parijs, Rome, Milaan. Over vroegchristelijke en byzantijnse architectuur, de vroegchristelijke materiële cultuur, over de schilderkunst van de barok en over neogotische en romantische kunst. In 2016 verscheen dan zijn monumentale monografie over de graven van Loon.

Hij was curator of co-curator van verschillende tentoonstellingen zoals Leuven graaft naar zijn verleden (1980), Blik op het bodemarchief van Oost-Brabant (1981), De materiële cultuur van de eerste christenen (1983), Louis Hendrix en de neogotiek (2000), Godfried Guffens en het Limburgs Historisme (2001), Hoofddoeken uit de doeken: kunst van het oriëntalisme (2010) en Klein grut, groot verhaal: het kind in de kunst (2012).

In binnen- en buitenland gaf hij talrijke lezingen.  Hij is sedert 15 jaar docent geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan de Davidsfonds Academie.  Hij verzorgt ook de cursussen algemene geschiedenis, kunstgeschiedenis, geschiedenis van Loon en Luik en heraldiek aan de opleiding van Limburgse Toeristische Gidsen, Toerisme Vlaanderen.

Hij is ondervoorzitter van het Historisch Studiecentrum Alden Biesen.

afiche
open van van 11 tot 17 uur
26 oktober 2018 tot 10 maart 2019 landcommanderij Alden Biesen