Loon
LOON Limburg tussen staf en troon
1000 jaar graafschap Loon
LoonLoonLoon
afiche
afiche

HISAB Stuurgroep project Loon

Jan Vaes (curator)
Maike Meijers
Stefan Lycops
Julien Daenen
Pat Vincent
Tim Vanderbeken
Jan Gruyters
Chris Maes
Rik Maurissen (vormgever)
Peter Ulrix (ICT)
Yvan Schorpion (lay-out drukwerk)
Patrick Cornelissen

afiche
Gesloten
26 oktober 2018 tot 10 maart 2019 landcommanderij Alden Biesen