Loon
LOON Limburg tussen staf en troon
1000 jaar graafschap Loon
LoonLoonLoon
afiche

Secundair onderwijs

Tijdens de lessen geschiedenis focust men bij het behandelen van de middeleeuwen voornamelijk op het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Onze eigen regio - die behoorde tot het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie - wordt daarbij vaak uit het oog verloren.

De studie van de middeleeuwen is een verplicht onderdeel in de leerplannen geschiedenis van de tweede graad ASO. Ook voor de andere graden is een verdieping in de lokale geschiedenis boeiend en verrijkend.

Met de tentoonstelling van bijna 400 objecten uit binnen- en buitenland willen HiSAB en Alden Biesen de leerlingen laten kennismaken met de Loonse graven, de Luikse prins-bisschoppen en het dagelijkse leven in de stad en op het platteland.

Een specifiek scholenaanbod kwam tot stand in nauwe samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL

 • Bezoek tentoonstelling
  • € 5 per ticket.
  • Begeleiding door professionele gids: € 65. Reserveren is noodzakelijk via reservatie@1000jaarloon.be
  • Actieve rondleiding (1ste en 2de graad) door hogeschoolstudenten: € 45 
  • Een individuele app-gestuurde rondleiding met opdrachten (eigen smartphone, gratis).
  • Bezoeken o.l.v. eigen leerkrachten zijn toegelaten.
  • De opdrachten van het app-gestuurde bezoek staan ter beschikking van alle bezoekers.
 • Didactische map
  • Achtergrond voor leerkrachten en vier concrete lessen over de geschiedenis van het graafschap Loon in al zijn aspecten. Download hier.
  • Lesmap leerlingen: hier gratis te downloaden.
 • Optioneel: studenten in de klas
  • Scholen kunnen tijdens de maand februari en de eerste week van maart 2019 gratis en in beperkte mate beroep doen op stagiairs van de lerarenopleiding PXL voor inleidende les(sen) in de klas, een begeleid bezoek aan de tentoonstelling en eventueel ook een nabespreking in de klas (vermelden bij reservatie bezoek tentoonstelling).

 

Met dank aan: Griet Heitzmann, Els Vinckx, Gijs Gerits, Rachele la Monaca (PXL) en Kathleen Vanderstraeten, Rudi Boelen (UCLL).

 

afiche
open van van 11 tot 17 uur
26 oktober 2018 tot 10 maart 2019 landcommanderij Alden Biesen